Prohráli!

nwo-conqueredFárplán Nového světového řádu (NWO) je nám znám: nejprve má vzniknout co možná největší chaos, aby se z trosek starého vytvořil onen nový pořádek. Srovnáme-li dnešní zprávy s těmi před deseti lety, tak se NWO docela dlouho dařilo. Tehdy se zdálo, že se celý svět přibližuje míru. Dokonce i Izrael se choval dobře. Východozápadní konflikt se zdál být natrvalo vyřešen. Jen pár mohamedánům to jaksi nedošlo a příležitostně se někteří z nich nadále vyhazovali do vzduchu.

Od té doby jsme zažili „arabské jaro“. Američané rozpoutali masivní občanskou válku v Sýrii, uvrhli v chaos Libyi, vdechli život „Islámskému státu“ mohamedánů věrných koránu a pučem vykřesali krvavý konflikt na Ukrajině. Izrael také kopal kolem sebe, co mu síly stačily – vedl válku proti Libanonu a několik válek proti ghettu v Gaze. Světové finance jsou od roku 2008 v trvalé krizi, během níž se rozpadají velkobanky a zachraňují se malé státy. Kurzy zlata, akcií a měn jsou manipulovány, což mezitím dokonce přiznali.

Svět je zaplavován penězi. Tyto peníze se ovšem nedostávají do hospodářského oběhu. Kdyby tomu tak bylo, měli bychom v tuto chvíli hyperinflaci. Státy celého světa nejsou zadluženy po uši, nýbrž dalece nad konečky vlasů. Jakmile na jejich účetnictví vrhne letmý pohled auditor, mohou USA, Japonsko, Velká Británie, Merkeloněmecko, Itálie i Francie vyhlásit bankrot. Bankrot znamená, že dotyčný není schopen nad rámec churavého příštipkaření větších akcí. Pouze velké finále, zánik světa, lze ufinancovat, protože potom všechny dluhy zmizí.

Předpovědi jsou známy. Je to fárplán ke třetí světové válce, podle něhož se neúnavně jede. Panstvo, které má v úmyslu doslova naplnit Bibli, si přeje velkou bitvu u Armagedonu, resp. u Megida. Tuto bitvu chtějí proto, že ji vyhraje Izrael, neboť tak to stojí v Bibli. Na druhou stranu je toto poslední proroctví v Bibli, které se týká Izraele. Potom již evidentně žádní Židé neexistují. Ale hlavně že vyhráli.

Tam, kde Bible končí, nicméně Talmud pokračuje dál. Díky Armagedonu se zjeví mesiáš, čímž se každému Židovi dostane 2 400 otroků. Výrazem Žid jsou myšleni všichni dospělí Židé mužského pohlaví, protože podle liturgie nemohou ani všechny ženy Izraele nahradit jednoho jediného muže. A nějak moc jich taky zrovna není, protože se zachrání jen 12 000 z každého kmene, což nám dává 144 000 židovských mužů a jejich přívěšků, stejně jako 345 600 000 otroků. Tím se blížíme k 500 milionům lidí, kteří jsou uvedeni Georgijských poradních kamenech[1].

NWO tedy ví, o čem mluví. Kdo si chce přečíst znamenitý popis zanikajícího světa, tomu budiž doporučeno Zjevení Janovo, skutečně nejkrvavější část Nového zákona. Rozeznívá se tu velkolepá óda na zánik světa, mizí zde lidé a národy, tak jako v intenzivně tutlaném třetím proroctví z Fátimy[2].

Náš dnešní život je odkázán na dobře promazanou mašinérii. Kanály, kterými proudí zboží z celého světa, nás zásobují stravou, oblečením, teplem a mobilitou. Celosvětová bankovní síť zajišťuje, aby bylo možné toto zboží zobchodovat a zaplatit. Tohle všechno je však náchylné na poruchy, a pokud vypukne světová válka, tak k narušení dojde. Čtyři jezdci Apokalypsy – válka, ničení, hlad a mor – zdecimují lidstvo. Přičemž je jedno, jestli se nejdřív zhroutí svět financí, nebo budou nejprve hovořit zbraně – zhroucení a chaos budou následovat nevyhnutelně.

Jenomže panstvu, které tohle ve jménu svého Boha plánuje, se v současnosti vede tak dobře, že na takovýto chaos zas až tak moc velkou chuť nemá. Proč se spokojit s 2 400 otroky, když jich jsou už teď miliony? Dekadentní a perverzní zábavy je dnes přehršel; když vypukne chaos, bude to pro vůdce NWO znamenat skutečnou práci. Proto běží hodinky světového zhroucení trošičku pomaleji, přesto však nezadržitelně tikají.

Chaos ovšem potřebuje silnou moc schopnou vytvořit pořádek, pakliže nemá organizovat sám sebe. Robinson Crusoe se na svém ostrově zařídil; vytvořil si všechny příjemnosti, na které se mu dostalo prostředků. Dvacet ztroskotanců na jednom ostrově odstraní možná pár nevrlých a neochotných, nakonec však přeci jen budou organizovat své přežití a spolupracovat. Každý podle svého vědomí, možností a schopností.

My lidé jsme sice návyková zvířátka, pokud však staré návyky nemohou být dodrženy, „převykneme“ si. Jsme schopni zorganizovat stát odspodu nahoru, ale také naopak, odshora dolů. Cesta odspodu nahoru je přirozená. Zde spolupracují rodiny v rámci příbuzenstva, pak vícero příbuzenstev ve vesnici, vesnice zase v rámci jednoho kmene a kmeny tvoří národ – podle toho, jaké požadavky na ně klade okolní prostředí. Ohrožení zvnějšku vede k většímu slučování uvnitř.

Při organizaci shora dolů musí ten nahoře umět těm dole nabídnout něco, co sami nemají. Přirozeně je při tom násilí také prostředek – nabídka smět za mé vlády vůbec žít je většinou akceptována, když se zdá boj proti mně beznadějný a za následek má jistou smrt. Pokud mám já, a sice jenom JÁ, prostředky, abych všem ostatním ulehčil život, nebo ho třeba jen zachoval, stanu se šéfem.

Zažili jsme to v roce 1945. USA tehdy měly dvojnásobnou produkci než celý zbytek v troskách ležícího světa. „American Way of Life“ byl šířen hospodářskými pomocemi. Sovětský svaz měl tehdy v nabídce pouze vojáky, což vedlo k tomu, že se „svobodný Západ“ nakonec dobrovolně podřídil USA, resp. že toto podřízení široké části obyvatelstva vnímaly jako dobrovolné.

NWO může uspět, jen pokud dosáhne srovnatelně dobrovolného podřízení. To jde zase jen tak, že bude rychle a velkoryse pomáhat odstranit nastolený chaos. Nějakých pár „care-paketů“, US-vojáci, kteří vezmou holky na procházku a rozdají dětem žvýkačky – to umožňuje zapomenout, že Američané udělali z německých měst trosky a otcové, synové a bratři padli za oběť americkým kulkám. Nepřátelé na život a na smrt, okupanti, byli díky svým darům vnímáni jako přátelé. I want to be in America…

Bez svého produkčního zázemí by se Američané bývali mohli předvést jen coby hrůzovládci, tak jako Sověti; anebo by mohli nechat Evropu a Japonsko na pospas sobě samým. Evropa by se bývala zorganizovala úplně jinak, k „reeducation“ by nikdy nedošlo. Bez ohrožení Amerikou by Sovětský svaz zorganizoval opětovné sjednocení Německa (jak měl Stalin v úmyslu) a své vazaly ve Varšavském paktu by býval vodil na delším vodítku. Ale to jsou jen spekulace, které nemají žádnou skutečnou cenu.

Státy NWO jsou rozhodně USA a Izrael, v žádném případě ne Čína nebo Rusko. Posledně jmenovaní jsou protivníci, kteří NWO musí porazit, aby si sami vydobyli světovládu. A tím se v souvislosti s NWO dostáváme k jeho vlastnímu velkému ALE: Izrael potřebuje neustálé příspěvky, aby vůbec dokázal existovat. USA jsou na mizině. Ztratily veškerý industriální základ a pořídily si mišmaš-obyvatelstvo, které někdejší „protestantskou pracovní morálku“ dřívějších White Anglo-Saxon Protestants zcela postrádá. Přistěhovalci ze severní, jižní a střední Evropy a jejich potomci jsou již v menšině.

Americký recept úspěchu zněl: z bezpečí za vodním příkopem o 3 000 kilometrech vedu někde na světě válku a uprodukuji nepřítele k smrti. To výtečně fungovalo například ve druhé světové válce. Když Japonci potopili nějakou letadlovou loď, tak byla okamžitě nahrazena dvěma, třemi ještě většími a modernějšími. Když Němci sundali z oblohy nějakou létající pevnost, objevilo se místo ní pět dalších. Tanky Sherman nebyly zrovna úžasné, rozmnožovaly se však jako mouchy; to bylo i pro Tigera nakonec přespříliš.

Tohle však ve třetí světové válce nebude fungovat. Ani Atlantik ani Pacifik neochrání před mezikontinentálními raketami. Čína a Rusko je použijí, pokud by měly být vážně ohroženy. Díky ničivé síle a mobilitě moderních zbraní netrvá dnešní válka dlouho: dny, týdny, nanejvýš tři měsíce, pokud by měl být začátek spíše jen takový hašteřivý. Válka bude ta tam, než se průmysl stačí přeorientovat na válečné hospodářství. To znamená, že válečná produkce musí být dokončena ještě předtím, v době míru. Zkrachovalé státy si v době míru žádný zbrojní program nemohou dovolit, jinými slovy „Západ“ včetně Japonska není schopen větších válečných příprav. Naproti tomu Rusko a Čína své armády horlivě modernizují. Izrael je zvláštní případ, neboť tomu jeho ustavičné zbrojení platí ostatní země.

USA a tím i NWO mohou válku vyvolat, nejsou však schopny ji přesvědčivě vyhrát. Možná se jim podaří Pyrrhovo vítězství[3], z toho však žádný Nový světový pořádek nevykvete, neboť vítězi chybí síla tento pořádek prosadit.

Představme si na chvíli svět, v němž došlo ke zničení tak jako v roce 1945. Německo tehdy leželo do značné míry v troskách, ale také Francie, Itálie, Polsko a Rusko dostaly svůj díl. Přetáhněme nyní stupeň zničení Francie (která na tom byla lépe než Německo) na Čínu a USA, zničme kromě toho také těžbu ropy zemí OPEC a dostáváme se k výchozí situaci, ve které by se mohl svět nacházet po třetí světové válce. Přičemž to je ještě docela přátelský předpoklad, zničení bude možná daleko většího rozsahu.

V USA se nebude hladovět, nýbrž umírat hlady. Země je jednoduše příliš velká a výrobci potravin se nacházejí daleko, předaleko od svých konzumentů. Možná tedy zažijeme takzvaný „scénář Mad-Max“. Velká města jsou zničena. V Číně to vypadá jen o málo lépe, neboť obyvatelé měst, kteří přežili, našli relativně rychle nové útočiště na venkově. Rusko nabízí mimo svá města rovněž dobré šance – ale oba státy se staly agrárními! Evropa má sice i dnes intenzivní zemědělství, které produkuje přebytky, ale bez nafty, tedy bez ropy a rafinerií se toto zemědělství zhroutí. Kanály, kterými proudí zboží z celého světa, zhasnou jako svíčka.

V roce 1945 mohli Američané uspořádat svět. Ve vlastní zemi tehdy měli dostatek ropy (těžebního maxima dosáhli teprve roku 1970) k tomu, aby mohli zásobovat velké části světa. Ve smlouvě z Bretton Woods byl dolar ustanoven vedoucí světovou měnou. S dolarem se dalo nakupovat po celém světě. Tohle všechno nebude po třetí světové válce připadat v úvahu. Státy světa se budou muset znovu samy organizovat. Nový světový pořádek se tak stane pořádkem regionů, nikoli pořádkem centrálním s hlavním městem v Jeruzalému.

Bez moderních dopravních prostředků a bez moderní komunikace se vliv jednoho centra omezí na vzdálenost denního pochodu, tedy na rádius asi 30-35 kilometrů, ergo na středověké hrabství. Větší struktury se utvoří, teprve až bude zásobování zajištěno ve vlastním „hrabství“.

NWO se ukázal být příliš proradný, příliš zlovolný, než aby mohl pokojně převzít vládu nad světem. Roku 1990 k tomu příležitosti i možnosti rozhodně byly. Po pádu Sovětského svazu se Rusko otevřelo západnímu vlivu, a za Teng Siao-pchinga byla i Čína připravena na „zezápadnění“. Namísto toho, aby tyto země přátelsky přesvědčili, provozovali Američané mocenskou politiku a chovali se coby poslední supervelmoc jako slon v porcelánu. Rusko bylo za Jelcina vyrabováno – náhodou židovskými – oligarchy. NATO se nezadržitelně posouvalo směrem na východ – provádělo klasickou politiku obklíčení. V irácké a afghánské válce se Amerika ukázala v celé své krutosti.

Sympatie vůči USA utrpěly velké šrámy. Spojené státy ztratily svou přitažlivost. Amerika již není zemí neomezených možností, kde to umývač nádobí dotáhne na milionáře, nýbrž zemí pobíračů „Food-Stamps[4], zemí zpustlých měst a rozpadající se infrastruktury. Váleční veteráni tam vegetují na ulicích, vděk a dík vlasti se vrší na Wall Street.

Wall Street se pro celý svět stala upírem. Balamuceni a obíráni jsou zde obchodní partneři z celé zeměkoule, ať už němečtí správci městských pokladen nebo naivní provinční bankéři. Na Wall Street vládne jen jeden Bůh: Baal Mammon a velkým vzorem je zde Shylock z „Kupce benátského[5].

Nevýhodou je, že kontrolu nad Amerikou převzala právě skupina těchto bezskrupulózních a úspěšných bankéřů. Ať už jako příčinu uvedeme původ, genetiku, náboženství nebo reinkarnaci, výsledek je stejný – nejlepší experti v oborech vykořisťování a dluhového otroctví celého světa se koncentrují tam, v Americe. A jsou to zároveň tito lidé, kteří NWO prohráli.

Podle hezkých příběhů, které nám vyprávějí o středověku, byli tehdy, když dluhy občanů u židovských lichvářů dosáhly neúnosnou mez, posledně jmenovaní zabiti nebo alespoň vyhnáni z města. Nikoli však natrvalo, krátce poté Židé zase nenápadně prosákli zpět a hodní měšťané si u nich znovu půjčovali na dluh. Každopádně se zdá být tento prostředek – zabíjení věřitelů – pro účely smazání dluhu vpravdě osvědčený.

Logicky se tak světoví vládci úroků na Wall Street nemohou cítit bezpečně. I Američané se dokážou srotit a uspořádat pogrom proti této menšině. Tomu chtějí tito pánové pomocí třetí světové války předejít.

Nicméně přehlédli, že pracují s papírovými penězi. Tyto dluhové papírky zní na Fiat Money[6], tedy na potištěný papír. To žádný skutečný prostředek NENÍ. Přinejmenším ne k navození Nového světového pořádku. „Chytrý starý Žid“ (jím samým zvolené označení) André Kostolany levně skoupil dluhopisy Třetí říše, aby je později dostal za plnou cenu vyplacené spolkovou vládou SRN. Spolková republika Německo byla pod kuratelou USA, logicky tak byl tento obchod realizován. Kdo se však bude po zhroucení cítit odpovědný za státní dluhopisy SRN? Knížectví Würzburské určitě ne. Hrabě von Aschaffenburg také ne. Lidová republika Frankfurt se bude zdráhat. Konfederace Wiesbaden-Mainz rovněž odmítne. Věřitelé se klidně mohou obrátit na ministerstvo financí v Berlíně, pokud ho v tom velkém kráteru po bombardování najdou.

Dosavadní loutky NWO při zhroucení zmizí. Taková Angela Merkelová by pak možná dostala ještě tak nanejvýš děkovný řád německého lidu v podobě oprátky kolem krku, v žádném případě však jakoukoliv vládní odpovědnost. Dnešní politici dohospodařili. Nahoru se tak dostane ten, kdo umí zajistit přežití svých poddaných. Dnešní politici možná udělali dost pro sebe, pro samotný národ však příliš málo na to, aby mohli vládnout i poté.

NWO potřebuje to, čím byly v roce 1945 USA, jež si však tento mocenský základ vytrvale ničily. USA nebudou po válce s to nově uspořádat svět. Americe chybí síla dokonce i k tomu, aby zachovala současný světový pořádek. Nedávno jsem četl, že na „seznamu k odstřelu“ stojí 200 milionů Američanů, převážně „Latinos“ a černí, kteří jsou považováni za zbytečné obyvatelstvo. Podíváme-li se na naši vlastní zemi, tak zde máme cirka 20 milionů cizinců, kteří tu nenajdou žádné živobytí. Pak zde máme 20 milionů starců, nemocných a slabých, kteří katastrofu také nepřežijí. A ve svých sedmapadesáti do této skupiny pravděpodobně patřím i já. Když k tomu připočteme ještě oběti války a hladu, zbude sotva nějakých 30 milionů lidí.

Potom bude v této i ostatních zemích světa prázdno. Až přeživší zahrabou mrtvé, budou muset znovu organizovat svůj život. Vůdci NWO se možná zabezpečili, možná sedí v bezpečných bunkrech na horách zásob, kdo by jim však měl být k službám, až z těch bunkrů vylezou? Kdo přežil válku a zničení, musí mít ocelovou palici, říkává se. Řečeno jinak nepřežijí ovce, ale vlci. Asi to není zrovna džentlmenské, vlepit feministické agresivní lesbě pár facek, když si i potom bude chtít hrát na vládní pověřenkyni pro rovné příležitosti, je to ale nadmíru poučné a zaručuje to, že takové nesmysly zmizí.

Vůdci NWO nemají dostatek tělesných strážců, aby se poté mohli znovu vyšvihnout na pány světa. Zvláště když tělesní strážci nejsou právě nejhloupější z hloupých: ti poznají, kdy střelba na šéfa přinese jen výhody. Dnes si coby tyranský šéf mohu dovolit hrubý tón, neboť v nejhorším zasáhne v můj prospěch policie. Sedím-li v jednom bunkru se čtyřmi souputníky a třiceti tělesnými strážci, přestává to být sranda, neboť pro bodyguardy bude hračka nás tyrany odkráglovat. A i když se potom dostanu z bunkru, nepřivítá mě deset tisíc přeživších Würzburčanů jásotem a nevynesou mě na ramenou až na knížecí trůn, nýbrž se nejprve pokusí vzít mi to, co jim chybí.

V Talmudu možná mesiáš mrká očima a 2 400 otroků leží svému pánovi a Židům u nohou. Bez mesiáše to však bude těžké. Mohu jen zopakovat: mocenský základ, který v roce 1945 představovaly USA, je dnes fuč. Už dnes, před válkou, ještě než je Amerika rovněž rozbitá na trosky. A bez tohoto mocenského základu neexistuje nic, co lidi donutí ohnout se před knutou NWO.

Trvale může vládnout pouze ten, kdo svůj národ učiní silným. Kdo potřebuje „euroasijsko-negroidní mišmašrasu[7], aby sám mohl vládnout jako „panská rasa“ světu, ten není schopen svět ovládnout. Takoví lidé sotva stačí na to, aby dělali dozorce ve vězení a pracovních táborech, jsou to pouzí kápové, žádní králové. Mesiáš, který slibuje 2 400 otroků, není synem ani vyslancem Boha, nýbrž maximálně tak syn ďáblův a antikrist. Takový světový pořádek by byl koncem vývoje na Zemi a tedy i koncem lidstva. Páni peněz ztroskotali na svém vlastním úspěchu. To, co se blíží, není jejich vzestup, ale jejich pád.

Nový světový řád ztroskotal již nyní. Vylámal si zuby, dusí se ve vlastních exkrementech, najel na mělčinu. K tomu došlo zcela nevyhnutelně, neboť i když jsou peníze krví ekonomiky, je krev jen částí těla a tělo zase jen částí lidského bytí. Rothschild, Rockefeller, Goldman-Sucks[8], J. P. Morgan – ti všichni jsou možná giganti světa financí, ve skutečném světě jsou však mocní jen do doby, dokud je tento svět světu financí vydán napospas. Navíc musí tento svět fungovat jako dnes, ale i tohle je jen jedna přechodná fáze, která v sobě nese jádro zániku. Finanční svět jako celek se stal nestabilním. Zahltil se vlastními, uměle vytvořenými penězi.

Tyto umělé peníze nemají žádnou skutečnou hodnotu. Stojí na podkladu moci věřitele nad dlužníkem. To je však parazitní vztah – parazit, svět financí, nemůže bez svého hostitele, reálných lidí, existovat. Hostitel parazita nepotřebuje. Může se ho kdykoli zbavit. Fiat Money nemají ani cenu papíru, na němž jsou tyto dluhové poukázky vytištěny. Bez policie a justice, bez nátlaku a násilí se dluhy vymoci nedají. Mocenská základna, ta velká inkasní kancelář na Wall Street, to jsou USA. Avšak USA jsou samy marodné, prožrané na kost jako zpráchnivělý klacek prolezlý červotoči, který se při prvním záchvěvu rozpadne v prach.

Nový světový řád už dávno prohrál se sebou samým, je jen strašákem do zelí bez skutečného života. Ach ano, ještě bude mít na svědomí miliony, možná miliardy mrtvých, než definitivně zanikne, toto masové umírání je však nezbytné, aby se svět očistil. To je ta velká operace, která svět osvobodí od parazitů – jednou provždy.

Hleďme do budoucnosti s klidem a pohodou, třebaže nás čekají temné roky. Na konci se obloha rozjasní a nastanou lepší časy bez NWO, protože ONI PROHRÁLI![1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Georgijské_poradní_kameny

[2] http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Treti_tajemstvi_Fatimy-Manfred_Adler.pdf

[3] http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrrhovo_vítězství

[4] http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3806-v-usa-hladovi-vice-lidi-nez-ve-vsech-evropskych-narodech-krome-dvou

[5] http://cs.wikipedia.org/wiki/Kupec_benátský

[6] http://www.antibank.wbs.cz/Cim-je-kryta-mena.html

[7] http://nassmer.blogspot.cz/2014/05/jak-souvisi-vznesena-evropska-myslenka.html

[8] Správně Goldman Sachs. Jde o Winklerovu slovní hříčku, jelikož „suck“ anglicky mj. znamená „vysávat“, resp. „odsávat“; pozn. editora.