Před 75 lety nezačala druhá světová válka

Hitler_in_Danzig2Před 75 lety vypukla oficiálně druhá světová válka. Jakýsi placený historik v mém lokálním lžiplátku plácal cosi o tom, že přinejmenším tentokrát lze jednoznačně vinu připsat Německu. Myslím, že jméno toho muže bychom měli raději svěřit do péče zapomnění. Druhá světová válka byla v tento den již dva roky v chodu. Japonsko válčilo s Čínou a američtí „dobrovolníci“ Číňany podporovali, a to s více než blahosklonnou kvitancí americké vlády. Ještě přesněji – a to ví skutečně  každý historik, pakliže není zrovna „seriózní“ a nezamlčuje tak fakta – druhá světová válka začala 28. června 1919 vynuceným německým podpisem Versailleské smlouvy. Vinu za Versailleskou smlouvu nesou sociální demokrati, kteří 9. listopadu vyhlásili republiku a revoluci, a tím kompletně podkopali německou vyjednávací pozici. V lednu 1918, v dubnu 1917 a v červnu 1916 organizovali sociální demokrati kromě toho stávky, jež oslabily bojeschopnost německých vojáků v poli. Půjdeme-li ještě více nazpět, narazíme na 30. srpen 1914, poslední den bitvy u Tannenbergu. Tehdy selhal plán Ententy svázat německé síly na západě, zatímco si to bude „ruský parní válec“ hrnout na Berlín. Německá říše odolala, v důsledku čehož bylo k vyhlazení všeho německého potřeba nové bitvy. To se však nepodařilo. Dokonce i po 70ti letech převýchovy jsou síly Dobra pouze potlačeny, nikoli udusány. Potud tedy byla druhá světová válka neúspěchem.

Odhlédneme-li od velkých historických souvislostí, bývala by tato válka 1. září 1939 nemusela vůbec vypuknout. Město Danzig bylo z 96 % obydleno Němci. Podle práva národů na sebeurčení by toto město bývalo muselo být navráceno Německé říši. Polsko nabídku uspořádání referenda v „polském koridoru“ díky britským a francouzským garancím stroze odmítlo. Říše požadovala buďto exteritoriální dálnici a železniční trať do Východního Pruska, nebo by, pro případ, že by koridor připadl Polsku, poskytla Polákům přístav v Baltském moři s rovněž exteritoriálním spojením s Polskem. Místo toho provedlo Polsko již na jaře 1939 částečnou mobilizaci a polské vedení dalo malovat obrazy, na kterých již vítězně projíždí na koních Braniborskou bránou. Inu, víme, co mělo Polsko ze své věrnosti Západu: 50 let okupace – 6 Německem a 44 Sověty. Ani Britové ani Francouzi neobětovali za Polsko ani kapičku krve. To budiž relevantní do té míry, že dnes Polsko věří, že jej budou Američané chránit. V případě války s Ruskem budou Poláci umírat jako první, přesně tak, jako umírali v druhé světové válce.

Ještě poslední poznámka: Wehrmacht tehdy nebyl na válku ani zdaleka tak dobře připraven, jak nám dnes chtějí „seriózní“ historici namluvit. Díky strategii bleskové války bylo Polsko 18. září poraženo. Poté Němcům došla munice. Jen postup sovětských vojsk úspěch pojistil. Francouzi a Britové by to v tuto chvíli bývali měli lehké, bez problému by bývali mohli zabrat Porúří a vyřadit z provozu německý válečný průmysl. Oni však upřednostnili zašít se za hradbami Maginotovy linie a pečlivě se připravit na vánoční svátky.

Putin dělá konečně to, co si Západ celou dobu přál: Předkládá návrhy na ukončení války na Ukrajině. Kyjev má uznat státní suverenitu Novoruska a stáhnout své invazní jednotky. Jinými slovy, Jaceňžidé mají uznat to, co NATO vnutila Srbům: Ti se museli vzdát Albánci většinově obydleného Kosova a tím i své národní svátosti, Kosova pole. Kyjev se má nyní vzdát východní Ukrajiny, jež je většinově osídlená Rusy. Na rozdíl od Američanů v Srbsku se Putin omezuje na slova, dokonce se opírá o lidová hlasování. Američané tehdy bombardovali, ale to dělají neustále. Barbaři ze Západu se holt za posledních 250 let ničemu nepřiučili.