Michael Winkler

Michael Peter Winkler se narodil 7. srpna 1957 ve Würzburgu v Dolních Frankách. Po maturitě v roce 1976 nastoupil vojenskou službu. Vystudoval fyziku ve Würzburgu a poté zahájil úspěšnou kariéru softwarového inženýra se zaměřením na vývoj technického software. Již v roce 1993 se začíná realizovat jako hobbyautor, roku 1997 mu vychází první kniha v nakladatelství Frieling Verlag Berlin. Prvního ledna 2003 definitivně přichází o práci ve svém původním povolání, usiluje o místo v různých redakcích novin, nikdo jej nechce příjmout, a tak v r. 2004 spouští své vlastní internetové stránky www.michaelwinkler.de, na kterých každý den zveřejňuje takzvaný „denní komentář“, ve kterém komentuje aktuální lokální, jakož i světové události, zatímco každé úterý vychází jeden rozsáhlý text na určité téma. Tyto texty nazývá „pranýř“, neboť se v nich kriticky, s širokým rozhledem a chladnokrevnou přírodovědeckou analytikou zamýšlí nad historickými událostmi, aktuální politikou, obecnými společenskými jevy, jakož i duchovními tématy. V německy mluvícím prostředí je znám pro svou neobyčejnou schopnost zasazovat komplexní matérie do jasných, širších souvislostí a navrhovat logická řešení, jež jsou srozumitelná i těm méně poučeným. Na svých webových stránkách vede takzvaný „fázometr“, ilustrující konkrétně definovaná stádia současného úpadku společenského řádu od prvních náznaků ekonomické krize až po fázi FINIS – totálního zhroucení naší civilizace. Při svých víceméně prorockých závěrech, stojících na exaktním analytickém myšlení, se autor doposud mýlil jen ojediněle. Specifický sarkasmus a jazykový humor, který vkládá do svých textů, mu u čtenářů v Německu zajišťuje nepřetržitě rostoucí popularitu.