8. května nenastal mír

deutschlandDnes před 70-ti lety složil Wehrmacht zbraně. Poté nenastal třeba mír, pro Německo a Němce začalo tímto dnem nejkrvavější a nejvražednější období druhé světové války. Zajatí němečtí vojáci byli odteď zbaveni veškerých práv, neboť vítězové se již nemuseli bát žádné odplaty. „Nepřišli jsme jako osvoboditelé, nýbrž jako okupanti do poražené nepřátelské země. A naším záměrem nebylo osvobodit Německo od nacionálního socialismu, nýbrž jej coby nepřítele a konkurenta jednou pro vždy vyřídit.“ Takto zní originální znění kréda nepřátel Říše, tak jak bylo po vítězství hlásáno ve světě.

Němečtí politici, kteří tohle zapomínají a mluví o osvobození, jsou buď historicky slepí idioti nebo prostě a jednoduše zločinci. Na osobní, mezilidské úrovni by se okupanti možná přáteli stát třeba i mohli, avšak na úrovni politické zůstali vítězové věrni svým zásadám. Německé země byly odtrženy, postaveny pod „polskou správu“ – a dnes platí za prastará polská státní území. Zbytek byl rozdělen do čtyř okupačních zón, ve kterých vítězové nasadili povolné kolaboranty jako správce. Na této praxi se od roku 1945 nic moc nezměnilo; kdo se ve zdánlivě demokratických volbách dostal nahoru, ten byl předem dostatečně pozorován a postaven do latě.

Když dosavadní souzvuk vítězů přešel ve studenou válku, byli Němci drženi v klecích jako bojoví psi, aby si v případě války vjeli navzájem do vlasů. Obě strany byly indoktrinovány, aby vždy v tom „druhém“ Němci viděli nejhoršího nepřítele, tu nejhorší hrozbu. Dokud byli bojoví psi potřeba, tak byli dokonce hýčkáni a opečováváni, ovšem po konci studené války byl i s tímhle šmitec. Zčásti znovu sjednocené okupované Německo bylo nyní vydáno napospas rabování. Německé peníze financovaly rozšíření EU a NATO na východ, německé peníze byly znehodnoceny ve prospěch eura. Hustě obydlené Německo bylo prohlášeno za přistěhovaleckou zemi. Na počátku devadesátých let se přes nás už jednou přelila vlna azylantů, po jisté fázi klidu na nás teď pustili vlnu druhou, mnohem mohutnější.

Od Morgenthauova plánu, přeměnit Německo na agrární zemi, nakonec upustili, aby ze země vymámili ještě více kořisti. Německé peníze vybudovaly civilní infrastrukturu Izraele; americké peníze obdarovaly Židy zbraněmi. Díky těmto pomocem měl Izrael dost peněz nazbyt, aby vyvíjel zbraně hromadného ničení a aby se vypracoval na atomovou mocnost. Kaufmanův plán dát vykastrovat německé muže byl zrealizován nepřímo. Emancipované turbolesby, feministky a genderoví mainstreamáři udělali z mnoha německých mužů impotentní třasořitky a tam, kde se plodí německé děti, je nechávají vraždit potratem ve jménu filosofie „moje břicho patří mě“. V současnosti se realizuje Hootonův plán, jenž má za cíl přenárodnění země. Muži z cizích kultur, pokud možno nejlépe negři s nízkou inteligencí, mají být po milionech vysypáni v Německu za účelem rozmělnění národní identity. Kulturně cizí, převážně nevzdělaní muslimové mají naši zemi zaplavit a tím rozpustit pradávné tradice.

Aby se tohle všechno podařilo, byl instalován režim zrádců lidu. Možná se smějeme tomu, že středověcí mniši překřtívali prasata na „ryby“, aby vylepšili svůj pústový jídelníček. Tohle však dnešní politika dovádí ad absurdum. Tolerance znamená uhýbat, podléhat a smířit se s vlastním bezprávím. Odborné síly jsou přistěhovalí analfabeti bez jakéhokoli vzdělání. Kulturní obohacení je vyjádřeno slovy: „zasranej skopčáku“, „mrrrdko“, „kurvo“ a „tě nakrmim čúrem!“. Náboženství znamená, že kostely se strhávají a staví se mešity a kostelní zvony utichají, zatímco vůkol vyřvávají muezzini. Demokracie znamená, že pár musulmanů určuje, co se bude servírovat v kantýně, co se bude jíst ve školce a co se bude čepovat v hospodě.

8. května nenastal mír, fašismus si pořídil nový kabát. Režim, který stavěl do středu všeho dění vlastní národ byl vyměněn za režim lidmi pohrdající, který vlastní národ prezentuje jako kořen všeho zla. Jsou to ti z našich daní placení politici, kteří se při každé příležitosti stydí za to, že jsou Němci. Jsou to ti z našich daní placení politici, kteří vydávají naše prostředky na zločince a chtějí nám za to věšet ještě na krk odpovědnost. Jsou to ti z našich daní placení soudci a státní zástupci, kteří každého, kdo si na toto bezpráví dovolí byť jen pomyslet, bez milosti pronásledují, odsuzují a zavírají.

8. května 1945 jsme nebyli osvobozeni, dokonce jsme ani nedostali nový stát. To, čeho se nám dostalo, je vězení s jakýmsi „základním zákonem“*, který není více, než jen vězeňský řád tohoto ústavu. A dostalo se nám pravdomédií, která plní funkci ústavních psychologů. Pravdomédia, jež hlásají, že žijeme v nejsvobodnějším státě, který kdy existoval na německé půdě a že to nejsme my, kteří žijí za mřížemi, nýbrž všichni ti ostatní tam venku před branami naší káznice.

 

*Základní zákon je německá náhražka ústavy státu. Německo, jako jediný stát na světě, nemá vlastní ústavu – pozn. redakce.